VOLVON MITTARIT

VOLVON MITTARISTON KORJAUS

Volvon mittaristojen tyypillisimpiä vikoja ovat:

Pitkien merkkivalo ei toimi
Kello ei toimi
Mittaristo on täysin pimeänä
SRS huolla heti

200 €